Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχολική Εφορεία

Με βάση την απόφαση με αριθμ.πρωτ. Α.Π.: Φ.8.2/6/12772/23-12-2020  του κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, τοποθετήθηκαν ως μέλη και συγκροτήθηκαν ως σώμα στο Δ.Σ του σχολείου μας οι παρακάτω:


Χιουσεΐν Σαλή Σαμπάν – Πρόεδρος

Αλή Κεχαγιά Αϊντήν – Γραμματέας

Αλή Μπασή Ερσάν – Ταμίας