Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εργαστήρια Δεξιωτήτων

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2022-2023

Με τη φετινή εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, το βασικό όραμα της Σχολικής μας Μονάδας διαμορφώνεται σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που διατρέχει το σύνολο του συγκεκριμένου προγράμματος. Στο επίκεντρο του οράματός μας βρίσκεται ο εφοδιασμός των παιδιών με δεξιότητες που προάγουν τις κοινωνικές αξίες και στάσεις ζωής ώστε να τους καταστήσουν υπεύθυνους  και σκεπτόμενους  πολίτες αποκτώντας όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη αλλά και την ενσυναίσθηση  για να μπορέσουν να ενταχθούν πλήρως ως ισότιμοι πολίτες σε ένα κοινωνικό σύνολο ανεξαρτήτως θρησκείας και καταγωγής. Είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε να προωθήσουν συναισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης καθώς και  να αναπτύξουν αρμονικές και ισορροπημένες σχέσεις στις κοινότητες που ζουν και δραστηριοποιούνται. Με άφθονα τα ερεθίσματα της σύγχρονης εποχής με την οποία διαμορφώνεται η νέα γενιά συνεχώς επηρεασμένη από την μεταβαλλόμενη και πολύπλευρη διάσταση παγκόσμιων, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων επισημαίνει πως η επιλογή των εργαστηρίων που θα συμπεριληφθούν σε κάθε Θεματική Ενότητα είναι μια δυναμική διαδικασία που στην πορεία μπορεί να προσαρμόζεται και να αναθεωρείτε με βάση τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους. Κάθε δίμηνο θα αλλάζει η θεματική και θα επιλέγεται καινούργιο πρόγραμμα για κάθε τμήμα, ενώ ταυτόχρονα θα δίνονται φύλλα προόδου στους μαθητές προς ενημέρωση των γονέων για κάθε θεματική που έχει τελειώσει.

1. Στο εργαστήριο δεξιοτήτων ΄΄Ασφαλώς Κυκλοφορώ΄΄ ο σκοπός του προγράμματος είναι να μάθουν τα παιδιά να κυκλοφορούν με ασφάλεια στον δρόμο, να έχουν μια ιδέα για τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

  • Δημιουργία σημάτων κυκλοφορίας.
  • Προβολή ταινιών και παρουσιάσεων.
  • Επίσκεψη τροχονόμου.
  • Επίσκεψη Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Χρυσούπολης – Καβάλας.
  • Άσκηση με ποδήλατα στην αυλή του σχολείου.

2. Στο εργαστήριο δεξιοτήτων ΄΄Μικροί αρχαιολόγοι στα αρχαία Άβδηρα΄΄ ο σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε την αρχαία τοπική ιστορία που είναι πλούσια και ανέδειξε μεγάλες μορφές όπως τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Δημόκριτο του οποίου το όνομα φέρει το τοπικό πανεπιστήμιο.

  • Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων.
  • Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων.
  • Κατασκευή πήλινων αγγείων.
  • Προβολή ταινιών.
  • Μικρές δραματοποιήσεις.