Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ολοήμερο Σχολείο

Στο σχολείο μας από την αρχή της χρονιάς λειτουργεί Ολοήμερο Τμήμα στο οποίο φοιτούν 19 μαθητές από όλες τις τάξεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος;

α) Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

β) Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:10), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

γ) Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις (16:00’)

Ποιοι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο Ολοήμερο;

Η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.