Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Πληροφορίες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023:


Διευθυντής: Εμίν Κεχαγιά Νιχάτ

Υποδιευθυντής: Γκώγος Θεοφάνης

Δάσκαλοι ελληνόφωνου προγράμματος

Κίτσου Μαρία

Δάσκαλοι τουρκόφωνου προγράμματος

Χαμζά Σερχάν

Ειδικότητες